IL PROFONDO DESIDERIO DEGLI DEI

imamura_kamigami-no-fukaki-yokubo

Proiezione ufficiale

  • mercoledì, 7 settembre 2022
Sala Corinto
16:15
KAMIGAMI NO FUKAKI YOKUBÔ
di Shôhei Imamura
con Rentaro Mikuni, Choichiro Kawarazaki, Hideko Okiyama, Kanjuro Arashi, Yasuko Matsui, Yoshi Kato, Izumi Hara, Jun Hamamura, Tatsu Nakamura, Susumu Mizushima, Kazuo Kitamura, Hosei Komatsu, Taiji Tonoyama, Kiyoshi Tokugawa, Yasuhiko Ishizu, Chikako Hosokawa, Chikage Ogi

(1968, Giappone, 175')

Restauro Nikkatsu

Un anno dopo il film di Suzuki, altro fallimento per la Nikkatsu con questo film troppo anti-mainstream per i gusti del tempo. E anche qui, per un decennio circa, Imamura si ritirò a fare documentari.

trailer

Nikkatsu reastaura il classico di Imamura Profound Desires of the Gods